در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0
تخفیف شگفت انگیز

همه در یکی : آپشن کار

۱,۶۴۹,۰۰۰ تومان
۴۴:۰۰ساعت
۳۵

آموزش تابلو خوانی سهام و اختیار معامله

۴۵۰,۰۰۰ تومان
۰۴:۴۰ساعت
۱

فیلتر مجرب

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵
۵۳

آموزش تحلیل تکنیکال قیمتی و زمانی

۴۴۹,۰۰۰ تومان
۱۵:۰۰ساعت
۵۵

آموزش اختیار معامله

۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان
۵
۲۵:۰۰ساعت
۲۳۶

همه در یکی : آپشن کار

۱,۶۴۹,۰۰۰ تومان
۴۴:۰۰ساعت
۳۵

آموزش تابلو خوانی سهام و اختیار معامله

۴۵۰,۰۰۰ تومان
۰۴:۴۰ساعت
۱

فیلتر مجرب

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵
۵۳

آموزش تحلیل تکنیکال قیمتی و زمانی

۴۴۹,۰۰۰ تومان
۱۵:۰۰ساعت
۵۵

آموزش اختیار معامله

۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان
۵
۲۵:۰۰ساعت
۲۳۶
قبل از شروع معامله در بازار اختیار معامله حتما آموزش های خود را تکمیل نمایید
وحید زارع
مدیر سایت
پس از تکمیل آموزش های خود،با حجم بسیار کم معامله نمایید
وحید زارع
مدیر سایت
در بازار اختیار معامله تلاش کنید که ضرر نکنید،قیمت سهام در هر روندی که باشد(صعودی،نزولی،رنج،پرنوسان) راه خود را برای سود رسانی به تو پیدا می کند
وحید زارع
مدیر سایت
مهمترین شاخصه در معاملات اختیار معامله تشخیص روند سهم است.
وحید زارع
مدیر سایت
زمان قاتل یک معامله گر اختیار است،اگر معامله ای اشتباه باز کند
وحید زارع
مدیر سایت